Boekpresentatie Elisabeth Lockhorn

11 nov.- Vanavond om 20.00 uur vindt in de Johanneskerk de presentatie plaats van 'Andreas Burnier, metselaar van de wereld' geschreven door  Elisabeth Lockhorn .De toegang is gratis, reserveren is noodzakelijk. Dit kan via larenseboekhandel@libris.nl of 035-5382312 'Andreas Burnier, metselaar van de wereld' is een meeslepend biografisch portret van een schrijver en denker die de moed had tegen de keer in te schrijven en daarmee het denken in onze tijd op indrukwekkende wijze heeft verrijkt.

Over Andreas Burnier:

Schrijver en criminoloog Andreas Burnier/Ronnie Dessaur (1931-2002) was een leven lang ontheemd, hetgeen zijn weerslag vond in indringende romans als Een tevreden lach, De litteraire salon, Het jongensuur en in talrijke essays en lezingen. Als Joods kind werd zij in de oorlog in zestien verschillende onderduikgezinnen geplaatst. Als ‘transgender avant la lettre’ worstelde zij met haar identiteit. Als feministe weigerde zij mannenhaat en gebrek aan ambitie als deugden te aanvaarden. Toen de euthanasiewet in de maak was, die door heel vooruitstrevend Nederland werd omhelsd, wees zij in een fel pamflet op de gevaren ervan en bepleitte zij andere vormen van omgang met stervenden. In een tijd dat de ziel werd afgeschaft had zij de euvele moed het over de ziel te hebben.

De in Blaricum wonende auteur Elisabeth Lockhorn die zeven jaar aan dit boek werkte, publiceerde onder meer de literaire interviewbundels 'Geletterde mannen' en 'Geletterde vrouwen', interviews die eerder verschenen in Vrij Nederland en Opzij.

Ga terug