Laren Literair

Op initiatief van de toenmalige Larense dorpsdichter Gerard Beentjes en de wethouder van Cultuur Leo Janssen is in november 2009 de Stichting Laren Literair opgericht om literaire activiteiten in Laren te organiseren.

In de eerste plaats wil de Stichting de historische basis daarvoor leggen en vervolgens via allerlei kleine en grotere initiatieven de schrijf- en dichtkunst onder de aandacht brengen. Met de eerste publicatie Literair fietsen, langs schrijvers van Laren en Blaricum en met het aanbieden van drie poezietegels aan de gemeente Laren trad de Stichting zaterdag 7 mei 2011 voor het eerst naar buiten om zich aan de bewoners van beide buurdorpen voor te stellen. Het boekje is geschreven door de voorzitter van Laren Literair, de neerlandica Margriet de Koning Gans. Voor meer informatie info@larenliterair.nl of www.larenliterair.nl
Bestuur   Margriet de Kong Gans, voorzitter Hnas van Tour ,penningmeester Leo Janssen, commiunicatie sposorwerving